Instytut Mediów działa na rzecz przejrzystości i profesjonalizmu rynku reklamowego. Jesteśmy przekonani, że dostarczając narzędzi umożliwiających weryfikację pracy mediów, agencji i służb marketingowych przyczyniamy się do budowania pozytywnego wizerunku reklamy w Polsce.
Cele te realizujemy poprzez audyt mediowy oraz inne projekty.

Witold Gawda
     Witold Gawda
Założyciel Instytutu Mediów
Dyrektor Biura Reklamy TVP,
Członek Zarządu European Group of Television Advertising, Członek Rady Nadzorczej OBOP, Managing Director MindShare Polska, Prezes IAA w Polsce, Wykładowca Institute for International Research, Ekspert Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 

     Czym się zajmujemy?

 

Audyt mediowy 
zwany wcześniej audytem wydatków reklamowych to zewnętrzna, niezależna odpowiedź na pytanie: czy reklamowe pieniądze zostały dobrze wydane, czy zapłacono właściwą cenę i uzyskano wszystkie możliwe rabaty oraz czy uzyskano efekty adekwatne do poniesionych nakładów?  
 
 Audyt efektywności sprzedaży reklamy 
Celem raportu jest dostarczenie zarządowi zleceniodawcy narzędzia do oceny wyników uzyskiwanych przez jego biuro reklamy. Na treść opracowania składa się: analiza rynku reklamy, ocena trendów i tendencji, ocena wyników na tle rynku, ocena przyczyn odchyleń wyników od wyników rynku.

Management audit
 
Analiza funkcjonowania struktury organizacyjnej, klimatu organizacyjnego, celów i mechanizmów ich osiągania. Analizie poddane są poszczególne ciągi czynności, sposób ich nadzorowania, koordynacji z innymi procesami i spójność celów szczegółowych z nadrzędnymi.

 

Warsztaty efektywności reklamyCykliczne spotkania szkoleniowo-dyskusyjne osób zainteresowanych pomiarem i oceną różnych aspektów efektywności działań reklamowych. Z prezentacjami przyjeżdżają również przedstawiciele praktyki i metodolodzy spoza branży reklamowej

Projekty consultingowe
Doradztwo w zakresie oprogramowania służącego do sprzedaży czasu i przestrzeni reklamowej w mediach
Prawne i etyczne aspekty działalności reklamowej, w tym ekspertyzy dotyczące prawa konkurencji.
Doradztwo w zakresie efektywności sponsoringu.
System rozliczeń z kontrahentami reklamowymi.

Inne projekty 
Analizy funkcjonowania instytucji upowszechniania kultury
Analizy i prognozy inflacji w mediach
Modelowanie ekonometryczne budżetów reklamowych


© 2017 Instytut Mediów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.